Ochrana proti zneužití

Důležitým úkolem společnosti PHOTODIENST BRNO, spol. s r.o. je zajistit ochranu před zneužitím digitálních záběrů a vyhotovených fotografií. Všechny digitální soubory jsou uchovány v chráněném archivu.

V případě, že rodiče neprojeví do čtyř měsíců od data fotografování zájem o doobjednání fotografií nebo produktů s nimi spojených, jsou záběry pečlivě vymazány.

V případě, že si rodiče nezakoupí námi vyhotovené fotografické série nebo jejich části, jsou po vrácení do naší kanceláře pod dohledem skartovány. Protokol o skartaci  neprodaných fotografií vám po domluvě ochotně zašleme.