Projekt PHOTODIENST akademie

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013707

PHOTODIENST BRNO, spol. s r.o. je největší česká společnost v oblasti dětské školní a předškolní fotografie. Naše znalost školního prostřed a dětského světa nám umožňuje vytvářet pestrou nabídku fotografických produktů.


Hlavním cílem projektu je vytvoření a navázání na trvale udržitelný systém podnikového vzdělávání pro všechny stávající zaměstnance. Na základě realizace dojde ke zdokonalení znalostí, dovedností a návyků zaměstnanců, které povedou ke zvýšení a udržení jejich kvalifikace.


Kdy, kde, pro koho

• Termín realizace: 1. 12. 2019 - 30. 9. 2021

• Místo realizace: Jihomoravský kraj

• Místo dopadu: Jihomoravský kraj

• Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

• PHOTODIENST BRNO, spol. s r.o.

• IČ: 44964404

Ulice: Cejl Číslo popisné: 817/105

Městská část: Zábrdovice

Město: Brno

Kraj: Jihomoravský kraj

PSČ: 60200


Financování (v Kč)

• Příspěvek Unie: 446 084,24

• Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00


Operační program Zaměstnanost

• Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

• Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly

• Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků

• Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II