Dětská školní fotografie

kontakt
Evropský sociální fond

Projekt Společně do cíle

Projekt financovaný na základě schválení žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost, v prioritní ose OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní sily.

Registrační číslo:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004839

Způsobilé výdaje:
1 501 088,00Kč

Doba realizace projektu:
1. září 2017 až 31. srpna 2019

Popis a cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je vytvoření trvale udržitelného systému podnikového vzdělávání pro všechny stávající zaměstnance. Na základě realizace projektu dojde ke zdokonalení znalostí, dovedností a návyků zaměstnanců, které povedou ke zvýšení a udržení jejich kvalifikace.

Aktivity projektu:
· Obecné IT
· Měkké a manažerské dovednosti
· Jazykové vzdělávání
· Účetní, ekonomické a právní kurzy